Objavljene su izmene i dopune Posebnih kolektivnih ugovora za državne organe i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Datum objave: 02-06-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 44/2023 objavljeni su:

  • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (dalje: PKU za državne organe),
  • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (dalje: PKU za zaposlene u JLS).

Takođe, zaključeni su sporazumi o produženju roka važenja posebnih kolektivnih ugovora za državne organe i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. Važenje ovih kolektivnih ugovora produžava se do 31. maja 2026. godine.

Detaljnije o navedenim posebnim kolektivnim ugovorima možete čitati u našem časopisu Pravnik, kao i u elektronskom paketu IPC.RAP.