Objavljene su izmene i dopune zakona

Datum objave: 07-12-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 86/2019 od 6. decembra 2019. godine objavljeni su zakoni iz sledećih oblasti:

Poreski sistem:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;

Socijalno osiguranje:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Radni odnosi:

 • Zakon o agencijskom zapošljavanju,
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava,
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama;

Ostali propisi:

 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.

O svim novinama u zakonima i uputstvima za primenu u praksi pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati u elektronskim izdanjima: FiP i RaP i štampanom izdanju-časopisu: Revizor br. 25.