Objavljene su nove cene putarina po pojedinim deonicama na auto-putevima Srbije

Datum objave: 10-07-2024


U "Službenom glasniku RS", broj 58/2024 objavljena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina), koja se primenjuje od 10. jula 2024. godine.

Nove cene putarina po pojedinim deonicama na auto-putevima Srbije određene su kako prema deonici auto-puta tako i prema kategoriji vozila.

Detaljan pregled novih cena putarina možete pogledati OVDE ili u okviru navedene odluke koju možete pronaći u elektronskom paketu IPC.FiP.