Objavljeni su kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole i srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu

Datum objave: 29-05-2019


U "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", broj 5/2019 objavljeni su:

  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu, kojim se utvrđuje kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu i
  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu kojim se utvrđuje kalendar za ostvarivanje obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) i školskog raspusta u gimnaziji, umetničkoj i stručnoj školi, za školsku 2019/2020. godinu.

Tabelarni pregledi kalendara odštampani su uz pravilnike i čine njihov sastavni deo.

Pravilnici stupaju na snagu 4.6.2019. godine.