Objavljeni su kalendari obrazovno-vaspitnog rada škola za školsku 2022/2023. godinu

Datum objave: 17-06-2022


U "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", broj 5/2022 objavljeni su:

  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu;
  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2022/2023. godinu.

Ovi pravilnici stupaju na snagu 22. juna 2022. godine.

U "Službenom listu APV", broj 24/2022 objavljeni su:

  • Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2022/2023. godinu;
  • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2022/2023. godinu.

Ovi pravilnici stupaju na snagu 1. juna 2022. godine.