OBJAVLJENI SU KOEFICIJENTI ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA

Datum objave: 08-02-2018


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova objavljen je u “Službenom glasniku RS”, broj 10/2018 od 7.2.2018. godine.

 

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u državnoj (javnoj) i društvenoj svojini, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, u šestomesečnom obračunskom periodu januar–jun 2018. godine iznosi 0,217848.

 

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, utvrđen je članom 140. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (mesečna zakupnina se obračunava množenjem vrednosti stana na koji se plaća porez na imovinu (poreska osnovica) za tekuću godinu sa koeficijentom 0,00242, koju obračunava nadležni organ jedinice lokalne samouprave).