Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u julu 2019. godine

Datum objave: 12-08-2019


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu 2019. godine, u odnosu na jun 2019. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u julu 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2018. godine povećane za 1,5%.

Za poslednjih mesec dana (period: jun 2019. - jul 2019.) zabeležen je pad cena od 0,2%, odnosno inflacija iznosi -0,2%.

Za poslednjih godinu dana (period: jul 2018. - jul 2019.) inflacija iznosi 1,6%.

Od početka godine (period: decembar 2018. - jul 2019.) inflacija iznosi 1,5%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2019. godine u odnosu na jun 2019. godine iznosi 99,8.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine iznosi 101,5.