Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u maju 2019. godine

Datum objave: 12-06-2019


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2019. godine, u odnosu na april 2019. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u maju 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2018. godine povećane za 2,0%.

Za poslednjih mesec dana (period: april 2019. - maj 2019.) zabeležen je pad cena od 0,3%, odnosno inflacija iznosi -0,3%.

Za poslednjih godinu dana (period: maj 2018. - maj 2019.) inflacija iznosi 2,2%.

Od početka godine (period: decembar 2018. - maj 2019.) inflacija iznosi 2,0%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2019. godine u odnosu na april 2019. godine iznosi 99,7.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine iznosi 102,0.