Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u septembru 2018. godine

Datum objave: 12-10-2018


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2018. godine, u odnosu na avgust 2018. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u septembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,9%.

Za poslednjih mesec dana (period: avgust 2018. - septembar 2018.) zabeležen je pad cena od 0,3%, odnosno inflacija iznosi -0,3%.

Za poslednjih godinu dana (period: septembar 2017. - septembar 2018.) inflacija iznosi 2,1%.

Od početka godine (period: decembar 2017. - septembar 2018.) inflacija iznosi 1,9%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2018. godine u odnosu na avgust 2018. godine iznosi 99,7.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine iznosi 101,9.