OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA U RS ZA DECEMBAR 2015. GODINE

Datum objave: 25-01-2016


Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, broj 16 od 25.1.2016. godine:

 

Prosečna BRUTO ZARADA u Republici Srbiji - 70.763

 

Prosečna NETO ZARADA u Republici Srbiji - 51.485