OBJAVLJENI SU ZAKONI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Datum objave: 18-12-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 113/2017 od 17. decembra 2017. godine objavljeni su zakoni od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava, i to:

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu - stupio na snagu 18. decembra 2017. godine;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu - stupio na snagu 18. decembra 2017. godine;

- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu - stupio  na snagu 18. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini - stupio na snagu 18. decembra 2017. godine.

 

Komentari navedenih zakona biće objavljeni u časopisu BUDŽET broj 24/2017 i u elektronskom paketu IPC.FiP.