OBJAVLJENO JE KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KREIRANJE I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PDV SA PREGLEDOM OBRAČUNA PDV

Datum objave: 11-07-2018


Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV.

 

U Korisničkom uputstvu detaljno su prikazani koraci u kojima su opisani pristup portalu Poreske uprave, kao i kreiranje i podnošenje poreske prijave sa pregledom obračuna PDV.

 

Korisničko uputstvo možete videti na linku: http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/pdv/uputstvo-za-primenu-pdv.html