Objavljeno je šest pravilnika za primenu Zakona o fiskalizaciji

Datum objave: 01-04-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 31/2021 objavljeno je šest pravilnika za primenu Zakona o fiskalizaciji, i to:

  • Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa - u primeni od 1. januara 2022. godine;
  • Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa - u primeni od 1. januara 2022. godine;
  • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi - u primeni od 1. januara 2022. godine;
  • Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja - u primeni od 1. januara 2022. godine;
  • Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora - u primeni od 1. novembra 2021. godine;
  • Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa - u primeni od 1. jula 2021. godine.

U vezi sa navedenim, podsećamo da je u "Službenom glasniku RS", broj 153/2020 objavljen Zakon o fiskalizaciji (u daljem tekstu: Zakon) koji će se primenjivati od 1. januara 2022. godine, o čemu smo pisali u časopisu Revizor broj 25/2020 i Budžet broj 25/2020.

Zakon o fiskalizaciji donet je zbog neusklađenosti važeće zakonske regulative sa postojećom tehnologijom koja se može primeniti u ovoj oblasti, s ciljem efikasnije kontrole, bolje naplate poreza, kao i smanjenja troškova poslovanja uz ukidanje neophodne administracije.

Drugim rečima, ovaj Zakon je donet sa ciljem:

  • efikasne kontrole svih isporuka dobara i usluga, uključujući i primljene avanse za budući promet dobara i usluga na malo;
  • stvaranja uslova za efikasno praćenje i kontrolu obveznika kod kojih postoji rizik za izbegavanje plaćanja poreza;
  • proširenja obuhvata fiskalizacije na sve obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i sve obveznike poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrše promet na malo;
  • smanjivanja troškova obveznika fiskalizacije i proizvođača, odnosno dobavljača elektronskih fiskalnih uređaja za evidentiranje prometa, a koji se odnose na administrativne procedure i sredstava koje je potrebno izdvojiti u ove svrhe.

Napominjemo da sa početkom primene Zakona, prestaje da važi aktuelni Zakon o fiskalnim kasama.

O objavljenim podzakonskim aktima koji služe za sprovođenje Zakona, možete se detaljnije informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor i Budžet.