Objavljeno je Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF-u

Datum objave: 06-02-2023


Objavljeno je Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF-u

Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeno je Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura u kome su date bliže smernice za iskazivanje podataka u pojedinačnoj i zbirnoj evidenciji PDV.

Celokupno uputstvo možete pročitati Ovde