Objavljeno je više pravilnika iz oblasti obrazovanja

Datum objave: 08-09-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 102/2022 objavljeni su sledeći pravilnici iz oblasti obrazovanja koje je doneo ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

  • Pravilnik o vrsti, nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi;
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi;
  • Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola;
  • Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi;
  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih;
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava za osnovno obrazovanje odraslih.

Detaljnije o navedenim pravilnicima možete se informisati u časopisu Pravnik broj 10, kao i u IPC elektronskom paketu RaP.