Objavljeno je više zakona iz oblasti obrazovanja i privrede

Datum objave: 29-12-2021


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je sledeće zakone:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  • Zakon o izmenama i dopunama  Zakona o prosvetnoj inspekciji;
  • Zakon o tržištu kapitala.

Zakoni su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 129/2021.

Detaljnije o usvojenim zakonima, izmenama i dopunama koje sadrže možete se informisati u časopisima Pravnik broj 1 i Direktor - Inspektor 1-2, kao i u IPC elektronskim paketima.