Objavljeno Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti

Datum objave: 31-01-2022


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti koje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj 10/2022, stupa na snagu 5. februara 2022. godine, a primenjuje se od 17. februara 2022. godine.

Ovim uputstvom uređuje se izrada i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti.

Podsećamo da su organi javne vlasti u obavezi da izrade i objave informator o radu u skladu sa ovim uputstvom najkasnije do 17. novembra 2022. godine.

Detaljnije o načinu izrade i objavljivanja informatora o radu u skladu sa ovim uputstvom možete da čitate u našem časopisu Pravnik i u elektronskom paketu IPC.RaP.