OBRAZOVANO JE NACIONALNO AKREDITACIONO TELO ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Datum objave: 06-02-2018


Vlada RS obrazovala je Odlukom Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (dalje: Nacionalno akreditaciono telo) sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

 

Nacionalno akreditaciono telo osnovano je radi obavljanja poslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/2017), a koji se odnose na poslove akreditacije i provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju.