Od 1. februara 2024. godine počinje izdavanje jedinstvene dozvole za rad stranaca po novom postupku

Datum objave: 31-01-2024


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca ("Službeni glasnik RS", broj 62/2023) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 62/2023) propisan je novi postupak izdavanja jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranaca u Republici Srbiji, a koji počinje da se primenjuje od 1. februara 2024. godine.

Na osnovu navedenih zakona, u "Službenom glasniku RS", broj 6/2024 objavljeni su:

  • Pravilnik o odobravanju privremenog boravka,
  • Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem i
  • Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca.

Detaljnije o navedenim propisima i novom postupku izdavanja jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranaca možete čitati u našem časopisu Pravnik, kao i u elektronskom paketu IPC.RAP.