OD 1. JANUARA 2016. GODINE PRESTALA JE DA VAŽI RADNA KNJIŽICA

Datum objave: 14-01-2016


 

Odredbom člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", broj 75/2014) propisano je da sa 1. januarom 2016. godine prestaje da važe odredba člana 204. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013), kojom je uređeno pitanje radne knjižice, kao i Pravilnik o radnoj knjižici ("Službeni glasnik RS", br. 17/97).

 

Lica koja se zapošljavaju od 1. januara 2016. godine nemaju  obavezu da imaju radnu knjižicu. Radne knjižice koje su izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

 

Svi podaci iz radne knjižice mogu se naći u elektronskoj formi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).