OD 1. JANUARA 2018. GODINE MENJAJU SE USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU

Datum objave: 27-12-2017


Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranik (žena i muškarac) stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili kad navrši 45 godina staža osiguranja. Izuzetno od navedenog u 2018. godini osiguranik žena koja ima najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 62 godine života.

 

Osiguranik (žena i muškarac) stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života. Izuzetno od navedenog u 2018. godini osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života (muškarac), odnosno 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (žena).

 

Osiguranici koji ispunjavaju uslov u 2017. godini i to:

- za starosnu penziju - osiguranik žena koja ima 61 godinu i 6 meseci života  i najmanje 15 godina staža osigiranja,

- za prevremenu starosnu penziju - osiguranik miuškarac koji ima 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina života i 4 meseca života i osiguranik žena koja ima 37 godina i 6 meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i 8 meseca života,

treba do kraja godine da podnesu zahtev Fondu PIO, kao bi pravo na penziju ostvarili pod uslovima koji važe za 2017. godinu.

 

Napominjemo da će se sve filijale, službe i ispostave Fonda PIO raditi u subotu 30.12.2017. godine radi prijema zahteva za ostvarivanje prava na penziju. Prema saopštenju Fonda PIO zahtevi će se primati i bez obzira na činjenicu da li su priloženi svi dokazi o ispunjavanju navedenih uslova i koji su neophodni za odlučivanje po zahtevu.