Od 1. januara 2019. godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija

Datum objave: 09-01-2019


Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara 2019. godine dostupne su građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

Na portalu lokalne poreske administracije Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) ima sledeće opcije:

• Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2)

• Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije:

• Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom

• Korisničkim imenom i lozinkom

Ukoliko poreski obveznik poseduje imovinu u različitim opštinama/gradovima, moguće je videti pregled stanja za svaku opštinu/grad posebno ili zbirno.