Od 12. aprila trgovinskim centrima je dozvoljen rad pod određenim uslovima

Datum objave: 12-04-2021


Naredbom o izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS" broj 36/2021, u daljem tekstu: Naredba), ukinuta je zabrana rada objektima u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, izuzimajući ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru.

Ugostiteljski objekti, u trgovinskom centru, mogu vršiti šaltersku prodaju hrane i pića ukoliko upravljač trgovinskog centra obezbedi da se ispred šaltera ugostiteljskog objekta ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeležene linije kretanja do i od šaltera.

U skladu sa navedenim, od 12. aprla 2021. godine, trgovinski centri i radnje u njima mogu raditi svakog radnog dana u periodu od 6.00h do 22.00h.

Istovremeno, rad trgovinskih centara i radnji u njima je moguć samo ukoliko upravljač trgovinskog centra obezbedi određene uslove za trgovinski centar kao celinu i ako svako pravno lice i preduzetnik obezbedi određene uslove pojedinačno za svoju radnju.

Upravljač trgovinskog centra je dužan da obezbedi sledeće:

 • na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog trgovinskog centra, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se prodajni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;
 • ukoliko trgovinski centar ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;
 • u trgovinskom centru moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar centra na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;
 • na ulazu u trgovinski centar moraju se koristiti dezobarijere;
 • fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;
 • zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;
 • zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;
 • mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko trgovinski centar ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, upravljač centra je dužan da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;
 • korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);
 • korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u trgovinski centar i prilikom kretanja u centru sve vreme boravka;
 • ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti trgovinski centar sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti centar bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.

Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u trgovinskom centru, dužan je da obezbedi sledeće:

 • na ulazu u radnju mora vidno biti istaknuta korisna površina radnje i broj lica koja mogu biti prisutna;
 • ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;
 • u radnji moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;
 • ispred kasa ili prilikom drugog čekanja korisnika u redu mora uočiljivim oznakama biti vidno obeleženo neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra;
 • fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;
 • zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima, kao što su zaposleni koji rade na kasama, i sl.;
 • zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, garderobe i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;
 • mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, pravno lice (preduzetnik) dužan je da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;
 • korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);
 • korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u radnju kao i za sve vreme boravka u radnji;
 • ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti radnju sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti radnju, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe;
 • korona redar je dužan da upozori korisnike na neophodnost držanja fizičke udaljenosti prilikom čekanja u redu.

Napominjemo da se radno vreme ostalih delatnosti (kod kojih postoji ograničenje radnog vremena) nije menjalo.

Ovom naredbom je produženo radno vreme bašti ugostiteljskih objekata u jedinicama lokalne samouprave Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Tutin do 23.30h, u periodu od 13. aprila do 13. maja 2021. godine.