Odlaganje roka obavezne primene E-fakture za subjekte javnog sektora

Datum objave: 06-12-2021


Vlada Republike Srbije urvdila je PREDLOG Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju prema kojem se obaveza uvođenja elektronskog fakturisanja za subjekte za koje je ta obaveza bila predviđena od 1.1.2022. pomera na 1.5.2022. godine.

To znači da će subjekti javnog sektora imati obavezu da prime i izdaju E-fakturu od 1.5.2022. godine, a da će subjekti privatnog sektora koji su u sistemu PDV imati obavezu da izdaju E-fakturu subjetima javnog sektora, takođe od 1.5.2022. godine, a ne kako je prethodno bilo uređeno od 1.1.2022. godine.

Detaljnije o navedenoj i ostalim predloženim izmenama Zakona o elektronskom fakturisanju možete se informisati u narednom broju časopisa Revizor.