Odlaže se primena zakona kojima se uređuje radnopravni status i plate zaposlenih u javnom sektoru

Datum objave: 17-12-2021


Narodna skupština donela je zakone kojima se uređuje radno-pravni status i plate zaposlenih u javnom sektoru, i to:

  • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,
  • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,
  • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
  • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Donetim zakonima odlaže se početak primene navedenih zakona za 1. januar 2025. godine, o čemu se detaljnije možete informisati u štampanom izdanju časopisa Pravnik.