ODLUKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE O PLAĆANJU ČLANARINE U 2018. GODINI

Datum objave: 21-12-2017


Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, i isti plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica koje je razvrstano na dan sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2016. godini.

 

Odluka je objavljena 20. decembra 2017. godine u "Službenom glasniku RS", broj 114/2017.

 

Detaljnije o primeni navedene odluke u narednom broju našeg časopisa.