Omogućen je rad u aplikaciji za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Datum objave: 01-02-2024


Na sajtu Agencije za privredne registre korisnicima je od 31. januara 2024. godine omogućen rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2023. godinu, kojoj je moguće pristupiti putem Posebnog informacionog sistema Agencije  (PIS Agencije).