Omogućena je primena SUF-a od 11. aprila 2022. godine

Datum objave: 09-04-2022


Poslednjom dopunom Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama ("Službeni glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) od 8.4.2022. godine, predviđa se da subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti, a koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama može da prima E- fakture preko sistema za upravljanje fakturama - SUF-a i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.