Petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2020. godine za potrebe obračuna poreske amortizacije iznosi 454.245,00 dinara

Datum objave: 25-02-2021


U skladu sa članom 7. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Službeni glasnik RS", br. 116/2004, 99/2010, 104/2018 i 8/2019), za stalna sredstva nabavljena zaključno sa 2018. godinom, u slučaju kada je krajnji saldo pojedine grupe za obračun poreske amortizacije manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici Srbiji u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije (decembar 2020. godine), celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u decembru 2020. godine iznosi 90.849,00 dinara.

U skladu sa navedenim petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2020. godine iznosi 454.245,00 dinara (90.849 x 5).