Plaćanje turističkih aranžmana po zvaničnom srednjem kursu NBS

Datum objave: 25-07-2019


U skladu sa članom 35. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik", broj 52/2019) i mogućnošću da trgovac u izuzetnim slučajevima može, u Republici Srbiji,  da ističe cenu samo u stranoj valuti, kao jedan od navedenih izuzetaka  navodi se i trgovina uslugama u turizmu koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom  (turistički aranžmani u inostranstvu).

U skladu sa navedenim, turistički aranžmani u inostranstvu mogu se i ubuduće  iskazivati u stranoj valuti, kako je to uostalom i bio najčešći slučaj,  ali će se prilikom naplate/plaćanja primenjivati zvaničan srednji kurs dinara.

Na ovaj način, dosadašnja praksa  naplate/plaćanja  navedenih turističkih aranžmana,  primenom prodajnog kursa za devize ili efektivu  neke od poslovnih banaka,  više neće biti moguća.

Novi Zakona o trgovini ("Službeni glasnik", broj 52/2019) stupa na snagu 30. jula 2019. godine.