Planiranje mase sredstava za plate koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti za 2019. godinu

Datum objave: 22-11-2018


Ukupna masa sredstava za plate koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, prema Uputstvu za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (izvor: sajt Ministarstvo finansija) u 2019. godini uvećava se, i to u:

- organima i službama lokalne vlasti i mesnim zajednicama – za 7 %;

- ustanovama socijalne zaštite – za 9%;

- predškolskim ustanovama - za 7%;

- ostalim javnim službama - 7 %.

Sredstva za plate se planiraju na bazi postojećeg, a ne sistematizovanog broja zaposlenih.

Sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, treba planirati na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 465 - Ostale dotacije i transferi.