POČELA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI I TRAJAĆE DO 5. AVGUSTA 2018. GODINE

Datum objave: 10-07-2018


Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti trajaće od 9. jula do 5. avgusta 2018. godine.

 

Učesnici u javnoj raspravi mogu biti predstavnici relevantnih organa državne uprave, nevladin sektor i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i druga zainteresovana lica.

 

Program javne rasprave sa Nacrtom zakona i prilozima objavljeni su na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Portalu e-uprave.

 

Predloge, sugestije, inicijative i komentare na Nacrt zakona treba dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina br. 22-24, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti".