Počela je realizacija programa "Moja prva plata" za 2022. godinu

Datum objave: 24-08-2022


Na zvaničnoj internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje objavljen je Javni poziv za realizaciju programa "Moja prva plata" za 2022. godinu koji će biti realizovan u četiri faze.

Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima, koji od 22.8. do 22.9.2022. godine mogu da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja za učešće u programu mogu da se prijave od 3.10. do 31.10.2022. godine, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza programa odnosi se na izbor kandidata od strane poslodavaca, tako što će vršiti proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će:

  • poslodavci iz privatnog sektora obaviti u periodu od 1.11. do 15.11.2022. godine, a
  • poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16.11. do 30.11.2022. godine.

Četvrta faza realizacije programa podrazumeva potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Javni poziv za ovogodišnji program "Moja prva plata" i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).