Počelo ažuriranje podataka u rubriku 10 CROSO

Datum objave: 21-03-2022


Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: CROSO), omogućio je unos podataka u rubriku 10 - vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koje lice ima, u skladu sa Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", br. 56/2018,101/2020 i 74/2021).

Ažuriranje podataka u CROSU podnosioci jedinstvene prijave mogu da izvrše počev od 18. marta 2022. godine. Unos novih šifara se vrši na osnovu Liste kvalifikacija.

Detaljnije o ažuriranju podataka može se informisati u našem časopisu Pravnik i elektronskom paketu IPC.RAP.