Početak elektronskog arhiviranja pomeren za 1. januar 2024. godine

Datum objave: 26-08-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 94/2022 objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku koja je stupila na snagu 25. avgusta 2022. godine.

Ovom uredbom pomeren je početak obaveznog elektronskog arhiviranja za 1. januar 2024. godine.