Početak primene novog Zakona o javnim nabavkama i Portala javnih nabavki

Datum objave: 01-07-2020


Od danas, 1. jula 2020. godine, počinje da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019), kao i novi Portal javnih nabavki, čiji je rad usklađen sa odredbama ovog zakona.

Svi učesnici u postupcima javnih nabavki mogu da pristupe novom Portalu na https://jnportal.ujn.gov.rs/.

Pre početka rada na novom Portalu učesnici se prethodno mogu upoznati sa sadržinom uputstava za korisnike Portala javnih nabavki kojima se pristupa klikom na ikonu sa znakom pitanja koja se nalazi u gornjem desnom uglu platforme.

Detaljnije o radu Portala javnih nabavki možete se informisati u našem časopisu Pravnik, kao i na seminarima i treninzima koje organizuje IPC.