Početak sezonskog sniženja robe

Datum objave: 29-06-2022


Podsećamo vas da prema Zakonu o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj 52/2019), od 1. jula 2021. godine, u svojim maloprodajnim objektima, možete da organizujete sezonsko sniženje robe.

Prodaja robe po sniženoj ceni nakon proteka sezone (sezonsko sniženje) traje najviše 60 dana po sezonskom sniženju i može da započne u periodu:

  • između 25. decembra i 10. januara i
  • između 1. i 15. jula.

O vrstama prodajnih podsticaja i njihovom oglašavanju, u konkretnom slučaju o sezonskom sniženju robe, možete se informisati u našem časopisu Revizor broj 13/2022.