POČEV OD ZARADE ZA MESEC JANUAR 2018. GODINE PRIMENJUJE SE NEOPOREZIVI IZNOS OD 15.000 DINARA

Datum objave: 28-12-2017


Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine, saglasno samostalnom članu 49. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017).

 

Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine.