Počinje polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Datum objave: 12-02-2021


Kancelarija za javne nabavke je objavila obveštenje da počinje sa organizovanjem ispita za službenika za javne nabavke na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019, dalјe: Zakon).

Prvi termini su već zakazani za mesec mart ove godine, o čemu će Kancelarija za javne nabavke obavestiti lica koja su u prethodnom periodu podnela prijave.

Lica koja ispunjavaju uslove za sticanje statusa kandidata za polaganje ispita u smislu odredbi Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik RS", broj 93/2020, dalјe: Pravilnik), prijave za polaganje ispita mogu dostaviti na email adresu: sluzbenik@ujn.gov.rs. Uz popunjeni obrazac prijave, dostavljaju se i sledeći dokazi:

  • dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita,
  • dokaz o stečenom visokom obrazovanju (skenirana diploma ili skenirana overena kopija diplome). Kandidat koji uz prijavu ispita dostavi navedeni dokaz, na ispit donosi overenu kopiju diplome, koju Kancelarija za javne nabavke zadržava. Ukoliko kandidat uz prijavu ne dostavi dokaz o stečenom visokom obrazovanju, potpisivanjem ovog obrasca prijave se saglašava da Kancelarija za javne nabavke isti može pribaviti po službenoj dužnosti.

Na internet stranici Kancelarije je objavljen i Priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke.