Pomeren je rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV na 30. septembar 2020. godine

Datum objave: 22-06-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 87/2020 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV kojim je pomeren rok za dostavljanje zahteva za refakciju PDV na 30. septembar 2020. godine za sledeća lica:

- strane obveznike - za refakciju PDV za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u 2019. godini;

- humanitarne organizacije - za refakciju PDV za dobra nabavljena u Republici Srbiji u 2019. godini;

- tradicionalne crkve i verske zajednice - za refakciju PDV za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji ili izvršen uvoz dobara u Republiku Srbiju u kalendarskom tromesečju april - jun 2020. godine;

- diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije - za refakciju PDV za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji ili izvršen uvoz dobara u Republiku Srbiju u kalendarskom tromesečju april - jun 2020. godine.

Svi ostali propisani rokovi za podnošenje zahteva za refakciju PDV ostali su nepromenjeni.

Detaljno o postupku podnošenja zahteva za refakciju PDV za strane obveznike i humanitarne organizacije pisali smo u časopisu Revizor broj 14/2020.