Pomereni su rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu

Datum objave: 16-04-2020


Vlada Republike Srbije je 16. aprila 2020. godine donela Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 kojom se pomeraju rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskih bilansa za pravna lica i preduzetnike:

 • Rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pomeren je na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za predaju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pomeren je na 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za predaju vanrednog finansijskog izveštaja koji treba da se preda za vreme vanrednog stanja, pomera se na 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine pomera se na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za one obveznike kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini pomeren je na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za one obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine pomeren je na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti obveznika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak građana pomeren na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja (zakonski rok je bio 15. april 2020. godine);
 • Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja (članom 364. predviđeno je da se redovna sednica skupštine održava jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine);
 • Rokovi iz člana 7. Zakona o reviziji koji ističu za vreme vanrednog stanja smatraće se isteklim po isteku 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Do dana isteka roka od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja sve izdate licence za obavljanje revizije nastavljaju da važe;
 • Rokovi iz člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji ističu za vreme vanrednog stanja i 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".