PONOVO JE DATA MOGUĆNOST PRODUŽENJA VAŽENJA GENERALNE SAGLASNOSTI ZA DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA DO DONOŠENJA ZAKONA KOJIM ĆE SE UREDITI NAČIN UTVRĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 08-07-2015


Uredbom o izmeni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 59/2015) koja je stupila na snagu 2. jula 2015. godine, data je mogućnost produženja važenja generalne saglasnosti za radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava preko 10% - do regulisanja ovog pitanja zakonom kojim će se urediti način utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih i radno angažovanih lica u javnom sektoru.

Saglasno izmenama Uredbe korisnici javnih sredstava uz dobijenu generalnu saglasnost mogu da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisnika javnih sredstava, zadrže na nivou od 1. marta 2014. godine.

U periodu od 1. marta 2014. godine do isteka perioda iz generalne saglasnosti, korisnici javnih sredstava mogu podnositi molbe za davanje saglasnosti za broj veći od zatečenog stanja na dan 1. marta 2014. godine.

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 8.7.2015. godine, kao i u elektronskom izdanju IPC.Fin)