Ponuda i realizacija zamenskog putovanja

Datum objave: 01-05-2020


Uredbom o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), organizator turističkog putovanja može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije.

Putnik ima mogućnost da:

  • putovanje realizuje na istoj destinaciji;
  • putovanje realizuje na drugoj destinaciji;
  • traži povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje.

Ukoliko se putnik opredeli za zamensko putovanje (na istoj ili drugoj destinaciji), navedeno putovanje može da iskoristi najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamensko putovanje, organizator putovanja je dužan da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava do 15. januara 2022. godine.

Ova uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 63/2020, a stupila je na snagu 30. aprila 2020. godine.