Poreska uprava je obavestila obveznike da će do uspostavljanja redovnog režima rada Informacionog sistema poreske prijave za PDV moći da podnesu bez pravnih posledica

Datum objave: 16-01-2019


Obveznici PDV, kako mesečni, tako i tromesečni bili su dužni da dostave poresku prijavu za PDV za decembar 2018. godine, odnosno za IV kvartal 2018. godine, do 15. januara 2019. godine. Kako je u toku jučerašnjeg dana bilo tehničkih problema prilikom dostavljanja poreske prijave, Poreska uprava je dala obaveštenje koje u celosti dajemo u nastavku:

"Obaveštenje u vezi podnošenja PDV prijava.

Poštovani obveznici,

Usled neočekivanih tehničkih problema koji su izazvali teškoće u radu Informacionog sistema Poreske uprave, obaveštavamo vas da će podnošenje poreskih prijava za Porez na dodatu vrednost biti omogućeno bez pravnih posledica po poreske obveznike sve do uspostavljanja redovnog režima rada Informacionog sistema.

Svim obveznicima zahvaljujemo se na strpljenju."