PORESKA UPRAVA JE OBAVESTILA PORESKE OBVEZNIKE DA JE SOFTVER ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE OBRASCA PP PDV SA OBRASCEM POPDV STAVLJEN NA RASPOLAGANJE PORESKIM OBVEZNICIMA NA PORTALU E-POREZI

Datum objave: 03-07-2018


Poreska uprava je na svojoj internet stranici obavestila poreske obveznike da je softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV sa pregledom obračuna PDV stavljen na raspolaganje poreskim obveznicima na portalu E-porezi, kao i da je otvorena elektronska adresa popdv@purs.gov.rs posredstvom koje poreski obveznici mogu da postave pitanje i dobiju korisničku podršku prilikom podnošenja pregleda obračuna PDV.

 

Navedeno saopštenje prenosimo u celosti:

 

"Od 01. jula 2018. godine počela je primena člana 50a Zakona o porezu na dodatu vrednost i Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

 

Poreska prijava PP PDV i pregled obračuna - obrazac PO PDV poreski obveznici podnose isključivo u elektronskom obliku.

 

Od 30. aprila 2018. godine poreskim obveznicima je na portalu Poreske uprave e-Porezi bilo dostupno testno okruženje, kako bi se blagovremeno upoznali sa radom aplikacije, a Poreska uprava je otvorila i elektronsku adresu popdv@purs.gov.rs, posredstvom koje poreski obveznici mogu da postave pitanje i dobiju korisničku podršku prilikom podnošenja pregleda obračuna.

 

Dostavljanje pregleda obračuna za PDV uz poresku prijavu PDV treba da obezbedi efikasnije izvršavanje poslova iz nadležnosti Poreske uprave čime će se podići i nivo poverenja između poreskih obveznika i Poreske uprave."