PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPDG-1R

Datum objave: 01-02-2018


Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko Upustvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na obrascu PPDG-1R.

 

Od 1.1.2018. godine Obrazac PPDG-1R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.