PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV

Datum objave: 07-02-2018


Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV.

 

U Korisničkom uputstvu detaljno su prikazani primeri transakcija i način popunjavanja Obrasca POPDV.

 

Podsećamo obveznike da se Obrazac POPDV podnosi uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine, odnosno poreski period jul-septembar 2018. godine.