PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNU AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU

Datum objave: 02-02-2018


Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.