Poreska uprava je objavila najčešća pitanja i odgovore u vezi sa popunjavanjem i dostavljanjem Obrasca PEP-IPJ

Datum objave: 08-10-2018


Poreska uprava je na svom sajtu objavila najčešća pitanja i odgovore u vezi prijavljivanja svih skladišnih i ostalih prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost shodno odredbi člana 25. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koja vam dajemo u nastavku:

1. Imajući u vidu da je ZPPPA uredio samo početak primene navedene odredbe (od 27.8.2018. godine), otvoreno je pitanje u kom roku je poreski obveznik dužan da Poreskoj upravi prijavi podatke, počev od 27.08.2018. godine?

Rok nije uređen i to je datum početka primene ovog člana ZPPPA - 27.8.2018. godine. Međutim, imajući u vidu da je odredbama člana 176a ZPPPA (Nedozvoljeno skladištenje robe), između ostalog, propisano da će se kaznom zatvora od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom kazniti i lice koje skladišti, odnosno smešta dobra u prostorijama o kojima nije obavestio Poresku upravu, ukazujemo da su poreski obveznici, u cilju izbegavanja krivične odgovornosti, u obavezi da:

1) U što kraćem roku, odnosno čim Poreska uprava obezbedi tehničke uslove, prijavi sve prostorije u kojima skladišti dobra, ukoliko te prostorije koristi za skladištenje dobara u periodu koji počinje pre 27. avgusta 2018. godine;

2) Obavesti Poresku upravu o prostorijama u kojima namerava da skladišti dobra pre početka skladištenja, u ostalim slučajevima.

2. Imajući u vidu da ZPPPA u konkretnom slučaju nije uredio način dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama/skladištima, otvoreno je pitanje kako poreski obveznik prijavljuje skladište/poslovne prostorije?

Poreski obveznici ove podatke mogu dostavljati Poreskoj upravi elektronskim putem, kao i u pismenom obliku.

3.Da li se obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost odnosi na poslovne prostorije u kojima se obavlja pretežna delatnost registrovana u Agenciji za privredne registre ili se odnosi na sve delatnosti koje obavlja poreski obveznik, a ne samo na pretežnu delatnost?

Poreski obveznik ima obavezu da prijavi podatke o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost - pretežna delatnost.

4. Da li se pod pojmom "poslovna prostorija" podrazumeva i otvoren poslovni prostor, kao npr. gradilište, parcela, kao i vozilo iz koga se vrši promet dobara i slično?

Pojam "poslovna prostorija" podrazumeva zatvorenu poslovnu prostoriju, te da se u ovom slučaju ne može koristiti pojam "poslovni prostor" (obaveza prijavljivanja se odnosi na "zatvorene" poslovne prostorije, a ne i na otvoren poslovni prostor, kao npr. gradilište, parcela, kao i vozilo iz koga se vrši promet dobara i slično).