PORESKA UPRAVA OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA NA OBRASCU PP OPO

Datum objave: 04-04-2016


Poreska uprava objavila je na svojoj internet stranici Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – PP OPO.

Korisničko uputstvo je namenjeno poreskim obveznicima - fizičkim licima, koji obračunavaju porez i pripadajuće doprinose samooporezivanjem i Poreskoj upravi podnose poresku prijavu na Obrascu PP OPO. O načinu popunjavanja poreske prijave PP OPO pisali smo u časopisu BUDŽET br 6/2016 i časopisu REVIZOR br. 7/2016 nakon donošenja Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Službeni glasnik RS“, broj 15/2016).

Korisničko uputstvo možete preuzeti ovde.